top of page

Elysium Artists' Emporium


Byddaf yn arddangos a gwerthu gwaith yn Theatr Volcano, Abertawe ar ddydd Sadwrn, Medi 30ain, ac yn Sgwar y Castell, Abertawe nos Wener Medi 29ain rhwng 4pm ac 8pm.

I will be showing (and selling) work at Volcano Theatre, Swansea on Saturday September 30th, and in Castle Square, Swansea on Friday September 29th between 4pm and 8pm.


bottom of page