top of page

Roedd 'Muriau llwm dy gysgod' yn arbrawf gyda gosodiad fideo yn fy stiwdio fel rhan o ddiwrnod agored Elysium yn 2017, ynghyd a printiau a oedd yn ystyried ein perthynas gyda'r newid graddol i gyfathrebu drwy sgrin, a'r ymdeimlad Dirfodol o fodoli tu fas i gyffro cymdeithasol.

'Muriau llwm dy gysgod' was a video installation in my studio as part of an Elysium Open Studios event in 2017, along with a series of digital works considering our relationship with the increasing movement towards on-screen communication, and the Existential feeling of being removed from a physical community.

DSC_0769.JPG
DSC_0775.JPG
DSC_0730.JPG
bottom of page