Chwilio am benillion coll 50125

Cyfres collage mewn llyfr a brynwyd gan fy nhad yn Firenze.

                     A series of collages in a book my father bought in Firenze.